JUSTICECITY houdt het beschermde karakter van het Brusselse Justitiepaleis in ere, maar durft tegelijkertijd bestaande structuren bloot te leggen en de dominantie in haar omgeving te doorbreken. Het paleis dat gebouwd werd als statussymbool van de Justitiële macht in Brussel en sindsdien alleen heerste op haar heuvel wordt weer een plek waar medewerkers, studenten en bewoners samen werken, leren en ontspannen.


Jaar
2010  
Locatie
Brussel  
Projectontwerpers
Sander Bouw, Joren Vis, Marc Vos  
Opdrachtgever
Regie der Gebouwen en Justitie, België  
Status
Prijsvraag  

De ontrafeling van de huidige hiërarchieën die de omgeving van het Justitiepaleis in Brussel lange tijd beheerst hebben wordt vertaald naar nieuwe functionele en architectonische verbindingen. De basis van het programma wordt gelegd door de toevoeging van een Faculteit Rechten in een plint. Het biedt de benedenstad wat ze nooit gehad heeft: een gevel van menselijke schaal, die zich opent in plaats van afsluit en voor iedereen toegankelijk is. Een interne structuur van vloeren, hellingen en trappen biedt ruimte aan collegezalen, werkplekken, een mensa en studentenwoningen en toegankelijk is voor haar gehele omgeving. De structuur wordt doorgezet in het daklandschap waar de voorheen stenen lappendeken wordt vervangen door een groenzone die uitnodigt tot betreding en verschillende vormen van recreatie biedt. Het Justitiepaleis behoudt zijn justitiële functie en wordt voorzien van een heldere scheiding tussen het openbare en private gedeelte van het gebouw. Via een openbare route van trappen en hellingen kan de verborgen wereld van gangen, zalen en binnentuinen ontdekt worden en komt de bezoeker in aanraking met de interne structuur van het paleis. In de centrale hal komt de route in de vorm van een openbare bibliotheek de ruimte binnen en ontstaan mogelijkheden voor studenten, bezoekers en justitiële werknemers om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Op een enkel punt verheft de routing zich boven het dak van het Justitiepaleis en biedt het een blik op de beneden- en bovenstad van Brussel. Na 150 jaar dominantie worden architectonische en functionele scheidingen omgezet in nieuwe verbindingen en keren menselijke schaal en beleving weer terug naar de Poelaertcampus. Op weg naar een ambitieuze toekomst voor één van de symbolen van Brussel, en een positieve plek in het collectief geheugen van al haar inwoners.