Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een aantal opeenvolgende fasen. Elk bouwproject heeft nagenoeg dezelfde opbouw. Bij ons kunt u zelf het gewenste traject bepalen.

Kennismaking

We komen langs voor een eerste kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen. We luisteren aandachtig en maken eventueel foto’s van de locatie.

Offerte

Per e-mail ontvangt u een offerte waarin exact beschreven staat wat ons honorarium is en welke werkzaamheden we hiervoor zullen uitvoeren.

Inmeten

Elk verbouwingstraject begint met het nauwkeurig inmeten van de bestaande woning. Met deze gegevens tekenen we de woning volledig digitaal in zowel 2D als 3D.

Voorontwerp

In een aantal mogelijke alternatieven laten wij onze visie op de plannen zien. Meestal zijn dit zo’n 2 á 3 verschillende ontwerpen.

Definitief ontwerp

We werken het voorontwerp uit in één ontwerp: het DO. Met plattegronden, aanzichten, doorsnedes en 3D impressies presenteren wij een zo compleet mogelijk beeld.

Bouwaanvraag

Wanneer een werk vergunningsplichtig is, vragen wij een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. We zorgen ook voor de coördinatie tussen de overige adviseurs, zoals de constructeur.

Gunning

We stellen de tekeningen van het ontwerp beschikbaar, zodat aannemers een offerte kunnen uitbrengen. Ook maken we een vergelijking tussen de offertes van de verschillende aannemers.

Bouwbegeleiding

Als er een aannemer gekozen is en de bouw van start kan gaan, spreken we een aantal vaste momenten voor bouwvergaderingen af. Tijdens de bouwvergaderingen lopen we gezamenlijk over de bouwplaats en kijken we of alles naar wens verloopt.

Oplevering

Gezamenlijk lopen we over de bouwplaats en wordt het werk beoordeeld. We maken een lijst met werkzaamheden die eventueel nog uitgevoerd moeten worden. Uiteraard is de aannemer hier ook bij aanwezig.


Over FOAM

FOAM is een eigenzinnig Rotterdams architectenbureau dat wordt gevormd door de architecten Joren Vis en Sander Bouw. We richten ons op de particuliere woningmarkt en zorgen met een transparante en no-nonsense aanpak voor een geheel eigen benadering van het architectenvak. Onze missie: een onverwacht antwoord geven op de vraag. Oplossingen bedenken waar nog niet aan was gedacht. Verrassen. Onze stijl: tijdloos, functioneel, leesbaar, strak, opgewekt.
Bekijk hieronder wat we ontwerpen, wie we zijn en hoe we te werk gaan.

Lees meer over ons