Monumenten

Heeft jouw woning een (rijks)monumentale status? Dan is dit waarschijnlijk een bijzonder pand met een geschiedenis. Maar wat nu als je zo’n monument wil gaan verbouwen?

Help, mijn huis is een monument

Nederland kent veel panden die als monument zijn bestempeld. Maar niet elk monument is hetzelfde. Zo zijn er gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Een rijksmonument is van nationaal belang, vanwege de schoonheid of cultuurhistorische waarde. Dat is vastgelegd in de Erfgoedwet uit 2016. Een gemeentelijk monument is niet nationaal beschermd. Op Monumenten.nl vind je een overzicht van alle monumenten.

Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk, zo’n monumentale status? Dat betekent dat een groot deel van de woning behouden moet blijven. Aan de buitenkant zijn dat vaak bijzondere gevels waarbij de originele detaillering intact moet blijven. Denk bijvoorbeeld aan de compositie, de kozijnen en het lijstwerk. Ook onderdelen van het interieur, zoals schouwen, ornamentenplafonds en houtwerk hebben vaak een monumentale waarde.

Kan ik een monument dan wel verbouwen? Ja, dat kan zeker. Je mag een monument wel degelijk verbouwen. Dat moet echter wel zorgvuldig gebeuren met respect voor de onderdelen die een monumentale status hebben. Dat is altijd maatwerk en moet goed afgestemd worden met de gemeente en in het bijzonder met de afdeling monumentenzorg. FOAM architecten heeft ruime ervaring met monumentale panden en het verbouwen ervan.

Een monument verbouwen

Is je (gekochte) huis een momument? Dan is het raadzaam om in een vroeg stadium te achterhalen welke onderdelen van waarde zijn. Soms is dat omschreven, maar vaak ook niet. FOAM architecten kan je hierbij helpen. Samen met monumentenzorg maken we een ronde door de woning, zodat duidelijk wordt welke onderdelen behouden moeten blijven.

Als eenmaal helder is welke onderdelen dat zijn, kan er een ontwerp gemaakt worden voor de verbouwing. Dat kan gaan om het renoveren van het interieur, maar in sommige gevallen ook om het plaatsen van een aan- of opbouw. Het verduurzamen van een monument is ook mogelijk, bijvoorbeeld door het plaatsen van monumentenglas en voorzetwanden.

Voor veel aanpassingen aan een monument is een omgevingsvergunning nodig. FOAM architecten regelt de benodigde aanvragen en verzorgt het contact met gemeente. In de meeste gevallen is ook een bouwhistorisch onderzoek nodig, waarin de bouwgeschiedenis en de monumentale waarden van het pand beschreven staan.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een verbouwing of renovatie van jouw monumentale pand? FOAM architecten denkt graag met je mee. Ter inspiratie kun je alvast onderstaande projecten bekijken.

Werkend vanuit de Dassenfabriek

FOAM architecten is een Rotterdams bureau dat is gespecialiseerd in het verbouwen van bestaande woningen; van aanbouw tot totaalrenovatie en van exterieur tot interieur.

Het kantoor van FOAM bevindt zich in een markant gebouw aan de Provenierssingel in Rotterdam: de Dassenfabriek. Samen met de buurpanden was hier van 1950 tot het begin van de jaren ’70 stropdassenfabriek Micro gevestigd. Na het vertrek van de stropdassenfabriek heeft het gebouw enkele jaren leeggestaan, waarna er kantoren in kwamen. Dit onder protest van diverse buurtbewoners en actiecomités.

In de loop der jaren is het gebouw getransformeerd tot kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw. Tot 2022. Achter de klassieke gevels gaan sindsdien weer woningen (en het kantoor van FOAM) schuil.

Benieuwd geworden? Maak een afspraak