Donderdag 3 mei stond voor ruim 100 bouwkunde studenten van de TU Eindhoven in het teken van de crisis. Onder het motto ‘Enjoy the crisis’ organiseerde studievereniging CHEOPS een symposium waar sprekers als Arnold Heertje en Rudy Stroink de huidige economische recessie bediscussieerden. Om de studenten niet alleen te laten luisteren, maar juist ook actief te laten meedenken over oplossingen, stond het middagprogramma in het teken van workshops. Naast bureau M.E.S.T., eveneens uit Rotterdam, gaf FOAM hier een workshop over ondernemen in de crisis. 

De deelnemers aan het werk in de Catharinakerk

De workshops vonden plaats in de Catharinakerk in het centrum van Eindhoven: een inspirerende plek die meteen diende als vertrekpunt voor onze workshop. De studenten gingen aan de slag met een drietal opdrachten, waarvan ze de resultaten telkens op een poster konden presenteren. De eerste opdrachten waren nog vertrouwd en lagen bewust in lijn met het onderwijs op de opleiding bouwkunde. Waar loop je als bouwkundige tegenaan bij het herbestemmen leegstaand (religieus) vastgoed? En als je die zaken helder voor ogen hebt, wat voor nieuw concept zou je dan kunnen bedenken voor de Catharinakerk? 

Bedenk een nieuw concept voor de Catherinakerk
Verrassend genoeg werd door vier verschillende groepen hetzelfde idee geopperd: een overdekte markthal met verse producten en collectieve openbare ruimten. Veel studenten dachten in lijn met de bestaande (neven)functie van een kerk, namelijk een ontmoetingsplek voor mensen in de stad. Ook werden concepten gepresenteerd als een theater, een badhuis en de transformatie tot grote ruïne met een centraal park. 

Het invullen van de Propositiekerk
Om de studenten met hun beide benen op de grond te zetten in deze tijden van crisis stond de laatste opdracht in het teken van de Propositiekerk. In dit model, dat gebaseerd is op het Propositiehuis van Syntens, word je gedwongen om na te denken over de beoogde doelgroep, je belofte en je unieke onderscheidend vermogen. Het concept dat de studenten eerder bedachten werd nu getoetst aan levensvatbaarheid en toepasbaarheid op grotere schaal. Dergelijk ondernemerschap komt tijdens de opleiding bouwkunde maar weinig aan bod, terwijl het in een tijd als deze juist wel noodzakelijk is om op een innovatieve manier na te denken over het vak en de gebouwde omgeving. Voor de studenten bleek dit ook een eye-opener, want 'de doelgroep’ is niet altijd de eindgebruiker, maar in het geval van de Propositiekerk juist een partij aan wie je het concept wil aanbieden.

Het symposium werd in de Catharinakerk op een toepasselijke wijze afgesloten met veel verschillende geluiden over het benaderen van de crisis. Met de nieuwe generatie architecten, stedebouwers en ontwikkelaars in de kerkbanken hebben wij in ieder geval kunnen laten zien dat het vak van de bouwkundige juist nu vraagt om ondernemerschap, nieuwe producten en diensten en een gezonde dosis lef!