Sinds begin april mag ik mezelf een Rotterdammer noemen; de intrek van FOAM in de Creative Factory, betekende voor mij ook een verhuizing van Eindhoven naar Rotterdam. En hoewel ik de stad al aardig dacht te kennen, blijkt een dagelijkse fietstocht door de stad toch weer nieuwe plekken te openbaren. Rotterdam is in beweging! Een blik door de ogen van een nieuwe inwoner van de stad.

Kluswoningen aan de Mathenesserdijk

Mijn route begint in het oude Delfshaven, aan de Mathenesserdijk. Verzakte panden worden hier gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, terwijl een heel blok ernaast bestaat uit onlangs aangeboden kluswoningen. Een typisch Rotterdams concept, dat huizenzoekers de mogelijkheid biedt om een cascowoning naar eigen inzicht te renoveren en in te richten.

Herbestemming van 'de Fabriek' tot creatief bedrijfsverzamelgebouw
Aan het eind van dezelfde straat staat een rommelig geheel; het wordt 'de Fabriek' genoemd en is al jaren aan verval onderhevig. Jarenlang heeft het leeg gestaan en hebben er krakers gewoond, maar nu wordt het herbestemd tot creatief bedrijfsverzamelgebouw. Mei Architecten en stedenbouwers B.V. maakte een ontwerp dat zich voornamelijk binnen de gevels manifesteert en daarbij het zo kenmerkende exterieur weer in ere hersteld.

De uitbreiding van het Erasmus MC
Met zo nu en dan abseilers van de Euromast op de achtergrond vervolg ik mijn route langs Het Park en het Erasmus MC. Rondom het ziekenhuis wordt overal gebouwd: er komt een uitbreiding van het ziekenhuis van 185.000 vierkante meter waarvoor EGM architecten het ontwerp maakte, en een nieuw onderwijscentrum van Claus en Kaan verbindt diverse opleidingen aan het ziekenhuis. De grote stedelijke kluwen die ontstaat laat straks (hopelijk) zien dat een immens ziekenhuis ook perfect kan functioneren in een centrumstedelijk gebied.

De bouw van 'de Rotterdam'
Eenmaal bovenop de Erasmusbrug heb ik een goed uitzicht op de ontwikkelingen op de Wilhelminapier. Iedereen is natuurlijk benieuwd naar 'de Rotterdam'; het multifunctionele gebouw van OMA dat met haar drie torens zorgt voor een nog hogere dichtheid op de pier. Het gebouw zal in 2013 opgeleverd worden, dus tot die tijd moeten we het doen met de langzaam maar gestaag stijgende contouren van het gebouw.

Als ik bij de Creative Factory ben aangekomen zie ik vanuit onze werkplek nagenoeg alle gebouwen die mijn fietstocht van zojuist gemarkeerd hebben. Ja, ik denk dat ik wel kan wennen aan deze stad...